ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း

ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ၏ သမီး၊ ၁၉၉၁ ခုနှစ် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရှင်၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ၏ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကော့မှူးမြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် ဒေါ် အောင်ဆန်း စုကြည်။

ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ၏ သမီး၊ ၁၉၉၁ ခုနှစ် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရှင်၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ၏ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကော့မှူးမြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် ဒေါ် အောင်ဆန်း စုကြည်။

 

Google